Eğitim Birimi
13 Şubat 2020

Hastanemiz Eğitim Birimince gerek personel hizmetiçi eğitimi, gerekse vatandaşlara
çeşitli alanlarda periyodik olarak ve belirlenmiş planlar dahilinde eğitim seansları
düzenlenmektedir. Ayrıca belirli gün ve haftalarda hastanemiz girişinde stantlar açılarak
vatandaşlarımıza bilgi sunulmaktadır.