Bilgi İşlem Merkezi
13 Şubat 2020

Hastanemiz bilgi işlem birimine bağlı sunucu odası bilgi güvenliği çerçevesinde
yeniden düzenlenerek hizmete girmiştir. Bilgi işlem birimimizce veritabanı yedekleme
işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.